Nasze Ubezpieczenie


Nasze Ubezpieczenie

Wielu klientów kierując się zdrowym rozsądkiem woli „dmuchać na zimne” i jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że decydując się na daną firmę przeprowadzkową powierzmy jej automatycznie w opiekę cały nasz dobytek. Ludzie nawet mający najszczersze chęci wciąż pozostają tylko ludźmi i mogą nie mieć wpływu na sytuacje, które się niechybnie przydarzą. Mając pełną świadomość tego, że mogą się przydarzyć sytuacje niepożądane, nasza firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy robót budowlano-montażowych. Dzięki temu chcemy zwiększyć Państwa zaufanie wobec nas i zagwarantować, że w przypadku jakichkolwiek incydentów, w efekcie których Państwa mienie zostałoby uszkodzone, otrzymają Państwo stosowane odszkodowanie. Oczywiście staramy się jak najmocniej, aby do takich sytuacji nie dochodziło, jednak mamy na uwadze różne przeciwności losu, którym nie zawsze można zapobiec. Dlatego wychodząc Państwu naprzeciw informujemy o naszym ubezpieczeniu, które jest zabezpieczeniem dla obu stron: zleceniodawcy i wykonawców. Ubezpieczenie obejmuje transport mienia z miejsca na miejsce, wnoszenie i znoszenie towarów oraz prace związane z demontażem i montażem. W efekcie całe przedsięwzięcie relokacji objęte jest kompleksową ochroną. Ponieważ klient jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu, dajemy mu możliwość dodatkowej ochrony cennego mienia, aby tym samym zapewnić go o szczerości naszych intencji oraz naszym zaangażowaniu. Gwarancja bezpieczeństwa to wyraz szczególnej troski o dobro klienta.